piątek, kwiecień 20, 2018

Dawny rynek MiedziankiHistoria tego miejsca sięga XII wieku i została zbudowana przede wszystkim na górnictwie i tkactwie. Kopalnie i wydobycie surowców na tym terenie były też przyczyną upadku Miedzianki, określanej jeszcze nie tak dawno najpiękniejszym miasteczkiem na Śląsku. Szlak prowadzi przez najciekawsze miejsca w Miedziance oraz w Mniszkowie.

Czytaj więcej...

Mniszków - miejscowość położona na wysokości 500 - 640 m n.p.m. na wschód od Hutniczego Grzbietu, w sąsiedztwie Janowic Wielkich i Miedzianki.

Czytaj więcej...

Nazwa Rudawskiego Parku Krajobrazowego wywodzi się od głównego pasma górskiego, jakim są Rudawy Janowickie.

Czytaj więcej...

Ze względu na okazałość bryły i wystrój, przypisuje mu się funkcję dworską lub domu cechowego górników zwanego „domem gwarków”, z uwagi na eksploatację górnictwa prowadzoną od XII wieku w okolicach Mniszkowa i pobliskiej Miedzianki.

Czytaj więcej...

Niegdyś patrząc przez bramę pałacową na park, po lewej stronie zobaczylibyśmy dwór – okazałą prostokątną budowlę.

Czytaj więcej...

Produkcja piwa w Miedziance rozpoczęła się w XV wieku i szybko trunek ten zyskał sławę.

Czytaj więcej...

Miedzianka była rozbudowanym miasteczkiem. Jego centrum składało się z ulic: Górnej, Dolnej, Głównej, Ogniowej oraz Szermierzy.

Czytaj więcej...

Na trasie prowadzącej na punkt widokowy Wołek (878 m n.p.m.) warto zwrócić uwagę na wymarłą osadę, leżącą pośród lasów Rudaw Janowickich.

Czytaj więcej...

Największą, w czasie świetności Miedzianki, była gospoda Pod Czarnym Orłem (Gasthof Schwarzer Adler).

Czytaj więcej...

W miejscu Gospody pierwotnie funkcjonowała szkoła. Powstała 13 listopada 1793 r.

Czytaj więcej...

W Mniszkowie i Miedziance nie tylko zajmowano się górnictwem i tkactwem, ale również zbieractwem ziół.

Czytaj więcej...

Kiedy to po roku 1375 r. z „Mniszkowa na Miedzianej Górze” wyodrębniła się samodzielna wieś Miedzianka, kościół (p.w. Świętego Krzyża) już tutaj stał.

Czytaj więcej...

8 maja 1945 roku zaczyna się historia uranu w Miedziance i Mniszkowie. Wojska Armii Czerwonej bez walki wkraczają do miasta Miedzianki, ówcześnie nazywanej Kupferberg.

Czytaj więcej...

Tkactwo w regionie przedgórza sudeckiego i Sudetów, miało dwojaki charakter: przeznaczone na własne potrzeby wytwórczości domowej oraz produkcji o charakterze chałupniczym.

Czytaj więcej...

Reformacja i nauki Lutra w Miedziance zostały przyjęte bardzo późno.

Czytaj więcej...

Nowy etap w rozwoju górnictwa rozpoczął się w I poł XVIII w.

Czytaj więcej...

Według starych kronik niemieckich, rozwój górnictwa na terenie Mniszkowa i późniejszej Miedzianki rozpoczął się w drugiej połowie XII wieku.

Czytaj więcej...

Ciekawostki

Chronione ptaki na terenie Rudawskiego Parku Krajobrazowego

Do chronionych ptaków na terenie Parku zaliczają się m.in. zimorodek (Alcedo atthis), pluszcz (Cinclus cinclus), sokół pustułka (Falco tinnunculus), krzyżodziób świerkowy (Loxia curvirostra), dzięcioł zielony (Picus viridis), bocian czarny (Ciconia nigra) czy sokół wędrowny (Falco peregrinus).

 • miedzianka i mniszkow-030.jpg
 • miedzianka i mniszkow-059.jpg
 • browar-009.jpg
 • miedzianka i mniszkow-047.jpg
 • miedzianka i mniszkow-099.jpg
 • miedzianka i mniszkow-021.jpg
 • miedzianka_mniszkow-002.jpg
 • miedzianka i mniszkow-031.jpg
 • miedzianka i mniszkow-053.jpg
 • miedzianka i mniszkow-069.jpg
 • miedzianka i mniszkow-066.jpg
 • miedzianka i mniszkow-085.jpg
 • miedzianka i mniszkow-054.jpg
 • miedzianka i mniszkow-067.jpg
 • miedzianka i mniszkow-022.jpg
 • miedzianka i mniszkow-084.jpg
 • miedzianka_mniszkow-008.jpg
 • miedzianka i mniszkow-079.jpg
 • miedzianka i mniszkow-097.jpg
 • miedzianka i mniszkow-029.jpg